menu
reklama
reklama

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii


Przebywasz w Holandii już od dłuższego czasu i nagle zostałeś pozbawiony pracy? Masz problem ze znalezieniem kolejnego stałego zatrudnienia i zaczyna brakować Ci środków do życia?

reklama
reklama

Przecież masz swoje prawa! Zobacz, jak uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w Holandii.

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii – od czego zacząć?
Na początek sprawdź, czy spełniasz warunki do otrzymania zasiłku:
- przepracowane 26 tygodni w okresie 36 tygodni
- zostałeś zwolniony nie ze swojej winy
- nie jesteś zatrudniony na innym stanowisku
- posiadasz miejsce pobytu na terenie Holandii
Jeżeli spełniasz te warunki, jesteś uprawniony do złożenia wniosku o zasiłek.

Składanie wniosku – termin
Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych należy złożyć w ciągu 2 dni od zwolnienia. Często jednak Polacy zgłaszają się jeszcze przed zakończeniem kontraktu, gdyż procedura przyznania świadczenia trwa ok. 1 miesiąca.

Aby otrzymać zasiłek, musimy pamiętać, aby zawsze odpowiadać na listy z urzędu oraz podać prawdziwe dane, gdyż zostaną one dokładnie sprawdzone. Ważne jest również, aby dotrzymywać terminów, gdyż, jeżeli złożymy wniosek za późno, prawo do jego otrzymania zostanie nam cofnięte.
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Holandii
Wysokość zasiłku uzależniona jest od średnich zarobków z okresu ostatnich 36 tygodni pracy. Przez pierwsze dwa miesiące możemy otrzymać maksymalnie 75% dotychczasowego wynagrodzenia, a później już jedynie 70%.

Polacy mogą ubiegać się również o tzw. zasiłek z transferem, upoważniający ich do wyjazdu do Polski w celu szukania pracy, przy jednoczesnym otrzymywaniu świadczenia. W takiej sytuacji zasiłek będzie wypłacany w Polsce, ale jego wysokość się nie zmieni. Według przepisów holenderskich zasiłek z transferem może być przyznany na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Warto znać swoje prawa, przebywając na emigracji. A jeżeli straciliście pracę w Holandii nie ze swojej winy, macie prawo do zasiłku. Wykorzystajcie je!

 

Powrót do listy artykułów [KLIK]