menu
reklama
reklama

Polskie przedszkola w Austrii


W austriackich szkołach państwowych istnieje możliwość nauki języka polskiego jako przedmiotu fakultatywnego. Zawsze coś, jednak wielu rodziców na emigracji może interesować kwestia polskich przedszkoli w Austrii.

reklama
reklama

Jak to wygląda? Czy istnieją wyłącznie prywatne placówki?

Czy istnieją publiczne polskie przedszkola w Austrii?
Nie jest chyba niespodzianką, że zapisy do żłobków, przedszkoli czy świetlic są bezpłatne tylko w przypadku placówek publicznych, do których polskie dzieci mogą uczęszczać wraz z austriackimi rówieśnikami. Istnieje możliwość nauki języka polskiego jako obcego w ramach fakultetu, ale to wszystko, jeśli chodzi o opcje, za które rodzice nie musieliby płacić.

Pierwsza Społeczna Szkoła Polska w Austrii
W 2011 roku polscy rodzice mieszkający w Austrii podjęli inicjatywę „Szkoła Polska”. Niecałe pół roku później (w lutym 2012) założono Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Austrii, które objęło zarząd nad szkołą. Dziś placówka nosi nazwę „Pierwsza Społeczna Szkoła Polska w Austrii”, mieści się w 21. dzielnicy Wiednia i oprócz zajęć szkolnych oferuje także zajęcia przedszkolne. To polskie przedszkole w Austrii pracuje w piątkowe popołudnia oraz w soboty do godziny 14. Miesięczne czesne za jedno dziecko wynosi 70 euro (plus jednorazowa opłata wpisowa: 50 euro). Z uwagi na ograniczoną liczbę zajęć oraz koszty, na które nie każdy rodzic może sobie pozwolić, PSSP może być edukacyjnym dodatkiem, ale raczej nie alternatywą dla austriackiego przedszkola, jeśli w dni powszednie obydwoje rodzice pracują i muszą oddawać dziecko pod opiekę placówki.

Poza Wiedniem jest trudniej
Dziś podobnych polskich przedszkoli w Austrii jest więcej, działają na podobnych zasadach, ale… działają głównie w Wiedniu. Na prowincji trudno o znalezienie takiej placówki, z czym powinni liczyć się polscy rodzice pracujący poza stolicą.

 

Powrót do listy artykułów [KLIK]