menu
reklama
reklama

Firma bez ZUS-u czy to możliwe? - "mały ZUS"


ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Masz firmę i nie osiągasz wysokich przychodów? Począwszy od stycznia 2019r. masz prawo do płacenia obniżonych składek ZUS.

reklama
reklama

Jakie warunki musisz spełnić:
 
Aby skorzystać z "mały ZUS"musisz:
- musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
- przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku, jeśli firma prowadzona była przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.
 
Nie skorzystasz z "małego ZUS" jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60dni, rozliczałeś się w formie karty podatkowej, podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności.
 
Z "małego ZUS" możesz korzystać przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności.